Har du spørsmål?

Bruk kontaktinformasjonen til ditt lokale Elancokontor for å komme i kontakt med oss.

Ta kontakt med Elanco 

Kontaktopplysninger

Adresse:
Elanco Denmark ApS,
Norway Branch Office
Solheimsgaten 16
5058 BERGEN
Tlf.: +47 22 22 22 17
E-mail: info.norway@elanco.com

Rapportering av bivirkninger eller produktfeil: Om du ønsker å rapportere en bivirkning eller en produktfeil kan du sende en email til: PV.Nordics@elancoah.com

Mer nyttig informasjon...

Finn mer informasjon om Elanco og alle løsningene vi tilbyr. 

Om Elanco

Les mer om hvorfor vi er en ledende leverandør av innovative løsninger som forebygger og bedrer dyrehelsen.